Biram Zdravlje logo

Utječe li upala uha na jezični i govorni razvoj djeteta?

Utjece li upala uha na jezicni i govorni razvoj djeteta? shadow illustration

Piše: Jelena Bartolović Vučković, prof. logoped

Djeca slušaju, razlikuju i pamte zvukove već tijekom trudnoće.

 

Nakon poroda dijete će prepoznati majčin glas, a bijeli šum ili zvukovi kao zvuk rijeke, vodopada, sušila za kosu mogu dijete umirivati jer ga podsjećaju na zvukove majčinog tijela za vrijeme trudnoće (otkucaji srca, disanje…).

Sluh je jedno od osjetila koje se prvo razvija i predstavlja jedan od prvih dodira s okolinom, a ono je u ranom djetinjstvu i glavno osjetilo kroz koje dijete usvaja govor i jezik.

Kako bi osoba mogla dobro čuti, 4 glavna djela slušnog puta moraju međusobno dobro funkcionirati, a ukoliko dođe do problema u jednom od njih dolazi do oštećenje sluha koje može biti privremeno ili trajno.

U dječjoj dobi često dolazi do privremenih oštećenja sluha koji nastaju kao posljedica upale vanjskog uha (dio uha koji vidimo i zvukovod do bubnjića) ili srednjeg uha (od bubnjića prema pužnici, a sastoji se od tri koščice i Eustahijeve tube).

Kod neke djece upale uha traju dulje i javljaju se češće zbog čega se može javiti utjecaj na usvajanje jezika i govora, te u najtežim slučajevima i trajno oštećenje.

Upala srednjeg uha može uzrokovati blago do srednje oštećenje sluha, a određena stanja mogu trajati i 6-8 tjedana.

Za vrijeme upale, kod određenog broja djece, u uhu se skuplja tekućina koja za posljedicu ima umjereno oštećenje sluha, a zvuk koji dijete čuje je kao kada slušate pod vodom, mukao i nejasan.

Zanimljivo je napomenuti da prisutnost tekućine u srednjem uhu ne mora nužno uzrokovati upalu uha koja je vidljiva, ali privremeno oštećenje sluha može biti prisutno.

Upala vanjskog uha, popularno zvana i plivačko uho, česta je tijekom ljeta i učestalog plivanja, a djeca u dobi od 7-14 godina zbog svoje ljubavi prema vodenim aktivnostima često obolijevaju.

U težim slučajevima može doći do kratkotrajnog oštećenja sluha koje prođe skupa s upalom.

Utjece li upala uha na jezicni i govorni razvoj djeteta? shadow illustration

"Frustracija i nezadovoljstvo zbog toga što mi ne razumijemo dobro dijete, ili ono ne razumije nas..."

Utjecaj oštećenja sluha na govor i općenito funkcioniranje

 

Opće je poznato da se u dječjoj dobi jezik, govor i komunikacija s okolinom usvajaju putem sluha.

Ukoliko je kod djeteta prisutno oštećenje sluha, njegov govorno-jezični razvoj je pod rizikom za razvoj teškoća.

Što je oštećenje sluha veće, i što se ranije u životu djeteta pojavi njegov utjecaj na jezično-govorni razvoj je veći.

Ako dijete ima oštećenje sluha uzrokovano upalom uha, u velikoj većini situacija ono će se povući s adekvatnom medicinskom terapijom, ali ukoliko bude dugotrajno moguć je utjecaj na jezično-govorni razvoj.

Kad je prisutno oštećenje djeca često ne čuju tiše glasove i određene frekvencije glasova, kao što su S, Z, C, F, V koje zamjenjuju glasovima koje čuju ili koji njima slično zvuče.

U tim situacijama govor djeteta je teže razumljiv okolini, iako je dijete uvjereno kako sve dobro izgovara, jer ono sebe drugačije čuje.

Također, iz istog razloga dijete može početi pričati pre glasno, ili pretiho, promijeniti visinu glasa jer ne čuju sami sebe ili se čuju iskrivljeno.

Uz promjene u glasu i izgovoru, mogu se javiti teškoće u razumijevanju riječi (npr. kada-tada-sada) jer dijete nije sigurno koji je glas čulo, već pogađa koliko mu njegovo dosadašnje jezično znanje omogućava.

Ili u razumijevanju finih gramatičkih razlika kao što su nastavci riječi koji mogu u potpunosti promijeniti značenje.

U današnje vrijeme upale uha i posljedice koje one mogu ostaviti nisu toliko česte, zahvaljujući i Otovent metodi, klinički dokazanoj metodi, koja omogućuje istjecanje tekućine iz uha bez upotrebe kirurških postupaka.

U situacijama u kojima teškoće dulje traju kod djeteta se može javiti opće nezadovoljstvo komunikacijom, pad koncentracije i zamor zbog značajno većeg ulaganja truda u vođenje jednostavne i svakodnevne komunikacije.

Također, jave se i reakcije koje kod djeteta mogu biti protumačene kao nepoželjno ponašanje (zločesto, hiperaktivno, neposlušno), dok je pravi uzrok tome frustracija i nezadovoljstvo zbog toga što mi ne razumijemo dobro dijete, ili ono ne razumije, odnosno ne čuje dobro nas.

I na kraju: Da, upala uha može utjecati na jezično-govorni razvoj djeteta, ali može biti i uzrok frustracija i nezadovoljstva ukoliko posljedice upale uha traju dulje vrijeme.

 

O autorici teksta:

 

Jelena Bartolović Vučković, prof. logoped, ESCF specijalist za poremećaje tečnosti govora

Certificirani terapeut Lidcombe programa za terapiju djece predškolske dobi koja mucaju.

Višegodišnje iskustvo stekla je radom u zdravstvenom sustavu gdje je djelovala u području logopedije - od pedijatrijske do neurološke populacije.

Uže područje zanimanja su joj mucanje i poremećaji tečnosti govora, disfagije i neurološki jezično-govorni poremećaji.

Trenutno je doktorant na doktorskom studiju Translacijska istraživanja u biomedicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu s interesom istraživanja usmjerenom prema poremećajima gutanja (disfagija) kod osoba s dijagnozom multiple skleroze.

 

Možda će vas interesirati tekst:

Zaštita ušiju u ljetnim mjesecima