Biram Zdravlje logo

Tyrosur® prašak

Potražite u ljekarnama

Tyrosur® prašak za rane koristi se za liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana (ozljeda) na koži. Ugodna i bezbolna primjena na ozlijeđeni dio kože.

Kome je namijenjen Tyrosur® prašak za kožu

Tyrosur® prašak je idealan za rane koje vlaže i ne stvara grudice, a kod nanošenja rana se lagano napraši bez doticanja ozljeđenog dijela. Može ga koristiti svatko, djeca i odrasli. Čak i za njegu oko bebinog pupka – toliko je nježan.

TYR-06-02/2024

Uputa o proizvodu

16.02.2023.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Tyrosur® 1 mg/g prašak za kožu

tirotricin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži Vama važne podatke. 

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.


Što se nalazi u ovoj uputi:


1. Što je Tyrosur prašak i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tyrosur prašak
3. Kako primjenjivati Tyrosur prašak
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tyrosur prašak
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije


1. Što je Tyrosur prašak i za što se koristi


Tyrosur prašak je lokalni antibiotik. Sadrži djelatnu tvar tirotricin.
Tyrosur prašak koristi se za liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana.


2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tyrosur prašak

Nemojte primjenjivati Tyrosur prašak

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

 • Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Tyrosur prašak.

Drugi lijekovi i Tyrosur prašak

 • Nisu poznati lijekovi koji utječu na djelotvornost Tyrosur praška. Tyrosur prašak ne utječe na djelotvornost drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

 • Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Nema podataka o sigurnosti korištenja Tyrosur praška tijekom trudnoće. Tirotricin je djelatna tvar Tyrosur praška. Nije poznato do koje mjere on prolazi kroz kožu i ulazi u krvnu cirkulaciju. Ako ste trudni, Tyrosur prašak biste trebali koristiti samo:

 • kratko vrijeme
 • na maloj površini
 • na preporuku liječnika.

Nije poznato izlučuje li se tirotricin u majčino mlijeko. Ako dojite, Tyrosur prašak ne bi trebalo nanositi na dojke i trebali biste ga koristiti samo:

 • kratko vrijeme
 • na maloj površini
 • na preporuku liječnika.

Morate biti sigurni da dijete ne dolazi u dodir s Vašom liječenom kožom.


Upravljanje vozilima i strojevima

 • Nisu potrebne posebne mjere opreza.

3. Kako primjenjivati Tyrosur prašak

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.


Način primjene
Nanošenje na kožu.


Ako Vaš liječnik nije drukčije propisao, preporučena doza je:
Tyrosur prašak se lagano posipa jedan do dva puta dnevno na ozlijeđene dijelove kože.


Kako i kad treba koristiti Tyrosur prašak
Prašak se ujutro i navečer posipa u tankom sloju na dijelove kože koji se žele liječiti. Može se prekriti zavojem.


Kako dugo smijete primjenjivati Tyrosur prašak

Trajanje liječenja ovisi o ozbiljnosti i tijeku kliničkog stanja. Ako se simptomi pogoršaju ili ako nema promjene tijekom tjedan dana, morate se obratiti svom liječniku.

Ako mislite da je učinak Tyrosur praška previše jak ili previše slab, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.


Ako primijenite više Tyrosur praška nego što ste trebali
Ne očekuju se nikakve posljedice. Nastavite liječenje kao što je gore opisano. Ako su, unatoč tome, prisutni neobični simptomi, obratite se svom liječniku.


Ako ste zaboravili primijeniti Tyrosur prašak
Nastavite s liječenjem kao što je gore opisano.


Ako prestanete primjenjivati Tyrosur prašak
Trajanje liječenja ovisi o ozbiljnosti i tijeku kliničkog stanja. Ako ste prekinuli liječenje Tyrosur praškom, nećete postići željeni terapijski učinak.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.


4. Moguće nuspojave


Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.


Vrlo rijetko, u manje od 1 na 10 000 liječenih bolesnika, lijek može uzrokovati alergijske reakcije na koži.

Ako nastupe alergijske reakcije, nemojte dalje koristiti Tyrosur prašak. U tom slučaju obratite se svom liječniku.


Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.


5. Kako čuvati Tyrosur prašak

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nakon uporabe čvrsto zatvorite spremnik.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju i spremniku.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.


6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tyrosur prašak sadrži

 • Djelatna tvar je tirotricin.
 • 1 g praška sadrži 1 mg tirotricina.
 • 100 g praška sadrži 0,1 g tirotricina.

Drugi sastojci su laktoza hidrat, makrogol 6000, bezvodni, koloidni silicijev dioksid.


Kako Tyrosur prašak izgleda i sadržaj pakiranja


Tyrosur prašak je bijele boje.
Tyrosur prašak dostupan je u pakiranju od 5 g u plastičnoj bočici s umetkom za posipanje i plastičnim zatvaračem, u kutiji.


Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač


Nositelj odobrenja
Salveo d.o.o.
Zavrtnica 17, 10000 Zagreb


Proizvođač
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka


Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.


Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2023.
 

Pitanja i odgovori

Gdje i kako se može kupiti Tyrosur®?

Tyrosur® je lijek koji se prodaje samo u ljekarnama i nije potreban recept.

Koliko često se može koristiti Tyrosur®?

Trajanje liječenja ravna se prema kliničkoj slici. Ako se tegobe pogoršaju ili unutar tjedan dana ne nastupi poboljšanje, obavezno se posavjetujte sa svojim liječnikom.

Kako se podnosi Tyrosur®, postoje li neke nuspojave?

Tyrosur® se jako dobro podnosi. Djelatnu tvar tirotricin tijelo ne resorbira. Vrlo rijetko dolazi do reakcija preosjetljivosti tj. peckanja na koži.

expand_circle_right Pogledajte sva pitanja

Pitajte nas

Ako imate pitanja o našim proizvodima, slobodno nas kontaktirajte.

expand_circle_right Postavite pitanje

Uputa o proizvodu

16.02.2023.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Tyrosur® 1 mg/g prašak za kožu

tirotricin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži Vama važne podatke. 

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.


Što se nalazi u ovoj uputi:


1. Što je Tyrosur prašak i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tyrosur prašak
3. Kako primjenjivati Tyrosur prašak
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tyrosur prašak
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije


1. Što je Tyrosur prašak i za što se koristi


Tyrosur prašak je lokalni antibiotik. Sadrži djelatnu tvar tirotricin.
Tyrosur prašak koristi se za liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana.


2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tyrosur prašak

Nemojte primjenjivati Tyrosur prašak

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

 • Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Tyrosur prašak.

Drugi lijekovi i Tyrosur prašak

 • Nisu poznati lijekovi koji utječu na djelotvornost Tyrosur praška. Tyrosur prašak ne utječe na djelotvornost drugih lijekova.

Trudnoća, dojenje i plodnost

 • Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Nema podataka o sigurnosti korištenja Tyrosur praška tijekom trudnoće. Tirotricin je djelatna tvar Tyrosur praška. Nije poznato do koje mjere on prolazi kroz kožu i ulazi u krvnu cirkulaciju. Ako ste trudni, Tyrosur prašak biste trebali koristiti samo:

 • kratko vrijeme
 • na maloj površini
 • na preporuku liječnika.

Nije poznato izlučuje li se tirotricin u majčino mlijeko. Ako dojite, Tyrosur prašak ne bi trebalo nanositi na dojke i trebali biste ga koristiti samo:

 • kratko vrijeme
 • na maloj površini
 • na preporuku liječnika.

Morate biti sigurni da dijete ne dolazi u dodir s Vašom liječenom kožom.


Upravljanje vozilima i strojevima

 • Nisu potrebne posebne mjere opreza.

3. Kako primjenjivati Tyrosur prašak

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.


Način primjene
Nanošenje na kožu.


Ako Vaš liječnik nije drukčije propisao, preporučena doza je:
Tyrosur prašak se lagano posipa jedan do dva puta dnevno na ozlijeđene dijelove kože.


Kako i kad treba koristiti Tyrosur prašak
Prašak se ujutro i navečer posipa u tankom sloju na dijelove kože koji se žele liječiti. Može se prekriti zavojem.


Kako dugo smijete primjenjivati Tyrosur prašak

Trajanje liječenja ovisi o ozbiljnosti i tijeku kliničkog stanja. Ako se simptomi pogoršaju ili ako nema promjene tijekom tjedan dana, morate se obratiti svom liječniku.

Ako mislite da je učinak Tyrosur praška previše jak ili previše slab, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.


Ako primijenite više Tyrosur praška nego što ste trebali
Ne očekuju se nikakve posljedice. Nastavite liječenje kao što je gore opisano. Ako su, unatoč tome, prisutni neobični simptomi, obratite se svom liječniku.


Ako ste zaboravili primijeniti Tyrosur prašak
Nastavite s liječenjem kao što je gore opisano.


Ako prestanete primjenjivati Tyrosur prašak
Trajanje liječenja ovisi o ozbiljnosti i tijeku kliničkog stanja. Ako ste prekinuli liječenje Tyrosur praškom, nećete postići željeni terapijski učinak.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.


4. Moguće nuspojave


Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.


Vrlo rijetko, u manje od 1 na 10 000 liječenih bolesnika, lijek može uzrokovati alergijske reakcije na koži.

Ako nastupe alergijske reakcije, nemojte dalje koristiti Tyrosur prašak. U tom slučaju obratite se svom liječniku.


Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Internetska stranica: www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.


5. Kako čuvati Tyrosur prašak

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nakon uporabe čvrsto zatvorite spremnik.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju i spremniku.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.


6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tyrosur prašak sadrži

 • Djelatna tvar je tirotricin.
 • 1 g praška sadrži 1 mg tirotricina.
 • 100 g praška sadrži 0,1 g tirotricina.

Drugi sastojci su laktoza hidrat, makrogol 6000, bezvodni, koloidni silicijev dioksid.


Kako Tyrosur prašak izgleda i sadržaj pakiranja


Tyrosur prašak je bijele boje.
Tyrosur prašak dostupan je u pakiranju od 5 g u plastičnoj bočici s umetkom za posipanje i plastičnim zatvaračem, u kutiji.


Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač


Nositelj odobrenja
Salveo d.o.o.
Zavrtnica 17, 10000 Zagreb


Proizvođač
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka


Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.


Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2023.
 

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Nastavite dalje Prikaži moju košaricu