Biram Zdravlje logo

Nagradni natječaj: Povratak u školske klupe

shadow illustration

Koji školski predmet je vašem školarcu najdraži i zašto? 

Napišite nam odgovor ispod objave na našem Instagram profilu @biramzdravlje.hr jer ćemo najkreativnijeg od vas nagraditi tabletom, a kako bi vašem školarcu povratak u školu učinili još boljim! #biramzdravljehr

Natječaj traje do 19. rujna, a pravila se nalaze na linku u opisu profila.

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

 

Članak 1.

Salveo d.o.o., Zavrtnica 17, Hrvatska, OIB: 42195273627 (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira nagradni natječaj u svrhu promocije proizvoda i usluga Priređivača, a odvija se isključivo na digitalnim platformama Priređivača putem platformi Facebook na stranici @Biram.Zdravlje, na platformi Instagram na profilu @biramzdravlje.hr i na web stranici www.biramzdravlje.hr.

Naziv nagradnog natječaja je: “Povratak u školske klupe" (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj”).

Pravilnik nagradnog natječaja bit će objavljen na stranici www.biramzdravlje.hr.

Članak 2.

Nagradni natječaj traje od 4. rujna 2023. godine do 19. rujna 2023. godine do 23:59 sati.

Članak 3.

Nagradu čini poklon paket koji uključuje tablet. Ukupno se dodjeljuje jedna nagrada. Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Članak 4.

Sudjelovanje u Nagradnom natječaju se ostvaruje osmišljavanjem i upisivanjem komentara ispod fotografije objavljenje na Instagram profilu @biramzdravlje.hr, a koja je u vezi s ovim natječajem.

Sudionik može više puta sudjelovati u Nagradnom natječaju, s tim da može primiti samo jednu nagradu.

Jedan najkreativniji komentar u ovom Nagradnom natječaju odabrat će žiri koji sastavlja Priređivač iz redova svojih radnika i suradnika. Žiri se sastoji od tri (3) člana.

Izbor dobitnika se nikada neće temeljiti na slučajnom odabiru ili bilo kakvom postupku koji bi imao elemente aleatornosti.

Članak 5.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju imaju svi državljani Republike Hrvatske stariji od 18 godina, osim osoba koje obavljaju djelatnost slobodnog zanimanje ili obrta povezane s liječenjem, propisivanjem lijekova i medicinskih proizvoda, kao i osoba koje su zaposlene kod Priređivača ili su s njima u uskoj obiteljskoj vezi.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije uvjetovano kupnjom bilo kojeg proizvoda.

Članak 6.

Prijavom na Nagradni natječaj sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Žiri u donošenju odluke nije vezan ničime osim vlastitom prosudbom u primjeni ovdje navedenih kriterija. Odluka žirija je konačna i ne postoji pravo žalbe.

Dobitnik će biti kontaktiran tako što će biti označen u komentaru. Ako se dobitnik ne odazove unutar 72 sata, dobitnik nepovratno gubi pravo na nagradu, a sudionik sa sljedećim najkreativnijim razlogom ostvaruje pravo na nagradu.

Članak 7.

Priređivač će isključiti iz Nagradnog natječaja svakog sudionika za kojeg procijeni da postupcima šteti ugledu Priređivača ili na bilo koji način vrijeđa dostojanstvo bilo koje osobe, koji poziva na rasnu ili drugu netrpeljivost, izražava govor mržnje, koristi sarkazam ili cinizam kako bi obezvrijedio svrhe Nagradnog natječaja, poziva na počinjenje kaznenog djela ili predstavlja čin počinjenja kaznenog djela, promiče društveno neprihvatljivo ponašanje, kompetitivnost između sudionika, pogrdne osvrte ili ismijavanje komentara drugih sudionika ili njih kao osoba, a posebno kad je svako takvo neželjeno ponašanje usmjereno prema djeci, ili na bilo koji način krši pravila i politike digitalnih platformi na kojima se natječaj oglašava i provodi.

Priređivač je isključivo pozvan i ovlašten ocijeniti postoji li razlog za isključenje sudionika iz Nagradnog natječaja, osim u slučaju kad se isključenje događa zbog odluke ili postupanja neke od digitalnih platformi kad takvu odluku donosi platforma u skladu sa svojim pravilima, te takva odluka obvezuje i Priređivača.

Sudionik koji je isključen iz natječaja, nema pravo na žalbu ili odštetu.

Isključenje iz Nagradnog natječaja se može dogoditi u svakom trenutku, pa i nakon dodjele nagrada, kad god za tim postoji potreba zaštite legitimnih interesa Priređivača.

Priređivač smije u svako doba izdati pojašnjenja ovog Pravilnika s ciljem davanja jasnijih smjernica sudionicima, kad god za to postoji potreba. Priređivač poziva sve potencijalne sudionike da se informiraju o pravilima i politici vezanoj za objave na digitalnim platformama na vrijeme.

Odredbe ovog Pravilnika o komentarima na odgovarajući se način odnose i na fotografije koje sudionici postavljaju u okviru ispunjenja zahtjeva iz ovog Nagradnog natječaja.

Članak 8.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik pristaje na besplatno i neopozivo pravo Priređivača na korištenje komentara, fotografija i osobnih podataka radi promocije Priređivača i nagradnog natječaja, neovisno o rezultatima natječaja i neovisno o trajanju natječaja.

Osobni podaci koje Priređivač prikuplja su ime i prezime sudionika, adresa, e-mail adresa, ime profila na digitalnim platformama.

Digitalne platforme Facebook i Instagram ni na koji način ne sponzoriraju, podržavaju ni administriraju promociju niti su s njom na ikoji način povezani.

Sudionik ne ostvaruje pravo na naknadu za slučaj korištenja od strane Priređivača komentara, dijelova komentara i tome slično.

Članak 9.

Ostavljanjem svojih osobnih podataka i sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik pristaje da ga se naknadno obavještava o marketinškim informacijama Priređivača putem povremenih ili prigodnih newslettera (objava, priloga, članaka, vijesti, novina, časopisa) od strane Priređivača i/ili s njime povezanim društvima iz grupacije Salveo.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionik daje privolu sa sljedećom izjavom: „ Da, putem e-maila želim redovito primati marketinške informacije društva Salveo d.o.o., Zagreb, o ponudi proizvoda i usluga. Ova privola je dobrovoljna i u svako doba je mogu povući s učinkom na budućnost. Primanje newslettera u svako doba na jednostavan način također mogu odjaviti direktno putem linka za odjavu koji se nalazi u samom newsletteru.“

Odbijanje primitka ovakvih newslettera predstavlja razlog za isključenje iz natječaja koji je u tijeku, koji je završio kao i budućih natječaja ovog Priređivača.

Članak 10.

Osobne podatke dobitnika Priređivač će čuvati do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske. U slučajevima kada se osobni podaci dobitnika nadalje obrađuju u svrhu korištenja dobivene nagrade, dobitnik će biti informiran od strane Priređivača.

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. Preuzimanje nagrada održat će se u dogovoru s Priređivačem.

Članak 12.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 13.

Priređivač radi interne kontrole i nadzora samog Nagradnog natječaja vodi "evidenciju / zapisnik o rezultatima Nagradnog natječaja" (s imenima žirija, pravilima nagradnog natječaja, dobitnicima…) zbog eventualnih nadzora, ali i zbog porezne svrhe, te je isti arhiviran nakon završetka Nagradnog natječaja.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnom natječaju samim sudjelovanjem pristaje na prava i obveze iz ovog Pravilnika te je suglasan s ovim pravilima i uvjetima korištenja.

Priređivač zadržava pravo promjene ovog Pravilnika, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Salveo d.o.o., Zagreb

4. rujna 2023.